Na naszym blogu poruszaliśmy już tematykę płynności finansowej. Wyjaśnialiśmy czym jest płynność. Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj. Przedstawialiśmy również wskaźniki, niezbędne do oceny i kontroli tego obszaru. Wiedze na ten temat otrzymasz tutaj.

W dzisiejszym wpisie podpowiemy natomiast jak można płynność finansową poprawić (albo utrzymać na obecnym, dobrym poziomie). Zapraszamy do edukacji oraz wdrażania skutecznych działań w swoim biznesie.


Egzekwowanie należności

Jednym z najszybszych sposobów na zwiększenie płynności jest efektywne zarządzanie należnościami handlowymi.

Warto skupić się tutaj na następujących czynnościach:

Pamiętaj - działania związane z egzekwowaniem należności powinny być ukierunkowane na klienta. Zbyt restrykcyjna polityka nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Wszystko powinno być tutaj optymalnie zrównoważone. Dzięki temu zespoły odpowiedzialne za sprzedaż, fakturowanie i ściąganie należności będą lepiej reagować na jego potrzeby, jednocześnie dbając o sprawne egzekwowanie płatności.

Ważnym elementem jest również odpowiednie podejście do procedur:

1) opracowanie listy kluczowych wskaźników efektywności procesów (KPI), które powinny być na bieżąco śledzone przez dedykowane do tego osoby oraz aktualizowane w miarę zapotrzebowania;

2) Motywowanie zespołu przez wprowadzenie KPI powiązanych z obszarem kapitału pracującego, by nadać odpowiedni kierunek wykonywanej przezeń pracy.

Wskazane rozwiązania pozwolą na zoptymalizowanie poziomu należności handlowych, adresując jednocześnie braki w obszarze ludzi, procesów i technologii. W dłuższej perspektywie pozytywnie wpłyną na poprawę płynności finansowej firmy.


Finansowanie się zobowiązaniami handlowymi

W przypadku zobowiązań handlowych kwestia ich optymalizacji nie jest taka oczywista. Konieczne jest wyznaczenie priorytetów i odpowiedź na pytanie - Co jest dla nas ważniejsze? marża czy gotówka.

Jeżeli dojdziemy do wniosku, że to drugie, wówczas powinniśmy wdrożyć rozwiązania, które umożliwią nam wydłużenie terminów płatności zobowiązań i zwiększenie ich salda.

Co możemy zrobić?

Wskazówka - usprawniaj i automatyzuj procesy związane z płatnościami. Dobrym przykładem jest:


Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami to trudne i czasochłonne zadanie. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć jak będą wyglądały przyszłe zamówienia klientów. Otoczenie gospodarcze dynamicznie się zmienia. Dostosowania polityki zarządzania zapasami do aktualnych warunków rynkowych jest jednak konieczne, aby utrzymać płynność finansową.

Przede wszystkim warto skoncentrować się tutaj na:

Jeżeli oceniamy ryzyko spadku sprzedaży jako wysokie, a potrzebna nam jest gotówka, powinniśmy zastanowić się czy nie lepiej zaczekać z zakupem wybranych materiałów, towarów czy innych potrzebnych komponentów, zabezpieczając sobie jednocześnie ich dostawy i wypracowując nowe formuły współpracy z kontrahentami,

Należy zniwelować ryzyko braku dostępności poszczególnych towarów, komponentów (niezbędnych np. do produkcji naszego produktu). Istotne wydarzenia w ostatnich latach (np. pandemia czy też wojna na Ukrainie), sprawiły, że przedsiębiorcy zdali sobie sprawę jak bardzo jest to istotne,

Ważne jest wprowadzenie jasnego podziału odpowiedzialności wszystkich działów za poziom zapasów, zapewniając dostęp do bieżącej informacji na temat realizowanych i planowanych zamówień oraz stanów magazynowych,


Nowe technologie

Z naszych rozmów z przedsiębiorcami wynika, że:

Prognozowanie w dobie pandemii stało się jeszcze trudniejsze i bardziej złożone. Jednakże, dzięki dostępności coraz większej ilości danych i zastosowaniu nowych technologii, w tym uczenia maszynowego (ang. machine learning), prognozowanie może być bardziej precyzyjne i mniej czasochłonne.

Nowe technologie mogą skutecznie pomóc w zarządzaniu płynnością finansową. Dają one wiele możliwości:

Korzystanie z nowoczesnych aplikacji, programów pozwala na przygotowanie przejrzystych i zrozumiałych wizualizacji danych (nawet dużych ilości), w oparciu o które kalkulowane są wskaźniki dostępne dla specjalistów różnych działów. Wpływa to na wzrost świadomości znaczenia gotówki w firmie wśród wszystkich jej pracowników.


Zmiana kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to nic innego jak charakterystyczne dla danej firmy normy, zasady postępowania, akceptowane zachowania oraz wyznawane wartości. Jej transformacja to kolejny ze sposobów na optymalizację w obszarze płynności finansowej.

Zaangażowanie pracowników, odpowiednia komunikacja i wprowadzenie systemów motywacyjnych opartych m.in. o wskaźniki w obszarze kapitału obrotowego, mogą całkowicie zmienić dotychczasową percepcję zespołu i ich priorytety. Zaczną oni bardziej uważnie i świadomie podejmować decyzje, które będą przekładały się na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Brzmi pięknie.

„Jutro przyjdę do firmy i zmienię kulturę, bułka z masłem” krzyknął Prezes.....Guzik prawda! Postawmy sprawę jasno. O ile wcześniejsze metody można wdrożyć praktycznie w każdej firmie, w wielu przypadkach nawet stosunkowo szybko, o tyle transformacja kultury organizacyjnej to proces dużo bardziej skomplikowany i czasochłonny. Im większa firma i bardziej złożona struktura, tym będzie to trudniejsze. Trzeba się do tego procesu gruntownie przygotować. Wiedzieć dokładnie jak nasza firma powinna funkcjonować, w jakich obszarach są potrzebne zmiany. Przeprowadzenie procesu wymaga empatii, wysokich kompetencji w zakresie komunikacji i „zarządzania zmianą”. Trzeba liczyć się z oporem ludzi w firmie, z niechęcią, co jest oczywiste bo co do zasady większość z nas po prostu boi się zmian.

Nie zrozumcie nas źle. Nie chcemy nikogo zniechęcać do zmiany kultury organizacyjnej. Są sytuacje kiedy absolutnie trzeba to zrobić. Jest to uzasadnione a wręcz konieczne. Zanim jednak wpadniesz na pomysł aby działać w tym zakresie, zastanów się czy wdrożyłeś efektywnie pozostałe elementy. Nie warto zaczynać od razu od rzeczy najtrudniejszych. W większości przypadków wcześniej wskazane metody okażą się w zupełności wystarczające.


Umiejętne wykorzystanie rozwiązań jakie oferuje rynek finansowy


Zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów z obszaru płynności finansowej

1) https://dibrenta.pl/plynnosc-finansowa-podstawowe-informacje/

  2) https://dibrenta.pl/faktoring-wszystko-co-powinienes-wiedziec/

  3) https://dibrenta.pl/plynnosc-finansowa-wskazniki-do-jej-oceny-i-kontroli/

  4) https://dibrenta.pl/cash-flow-podstawowe-informacje/

  W poprzednim artykule na naszym blogu przedstawiliśmy podstawowe informacje na temat poszczególnych wariantów leasingu. Przedstawiliśmy zalety i wady każdej opcji. Jeśli jeszcze go nie czytałeś zapraszamy tutaj. Dziś natomiast pokażemy konkretne wskazówki, dzięki którym łatwiej będzie Ci dokonać najlepszego wyboru dla swojej firmy. Leasing operacyjny czy finansowy? Oto jest pytanie.

  Wybór między leasingiem finansowym a operacyjnym zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji firmy. W skrócie możemy stwierdzić, że:


  Gdy zależy nam na tymczasowym użytkowaniu danego przedmiotu

  Jeśli firma potrzebuje danego aktywu jedynie przez określony czas, na przykład na potrzeby okresowego projektu lub sezonowej produkcji, leasing operacyjny może być najlepszym wyborem.

  Przykład:

  Firma produkcyjna potrzebuje dodatkowego zestawu maszyn tylko na okres zwiększonego zapotrzebowania na swoje produkty w okresie świątecznym. Po sezonie świątecznym nie będzie już potrzebowała tych dodatkowych maszyn, więc leasing operacyjny umożliwi jej elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb.

  Gdy chcemy uniknąć ryzyka związanego z wartością rynkową aktywu

  Leasing operacyjny pozwala firmie uniknąć ryzyka związanego z potencjalnym spadkiem wartości aktywu na rynku. Firma nie ponosi ryzyka utraty wartości aktywu, ponieważ nie musi go wykupić po zakończeniu umowy leasingowej.

  Przykład:

  Firma leasinguje samochody dla swoich przedstawicieli handlowych. Nie chce ryzykować spadku wartości samochodów na rynku po kilku latach użytkowania, więc wybiera leasing operacyjny, który pozwala jej zwrócić pojazdy po zakończeniu umowy.


  Gdy firma chce stać się właścicielem aktywa

  Jeśli przedsiębiorstwo planuje długoterminowe korzystanie z danego aktywu i chce być jego właścicielem po zakończeniu umowy leasingowej, leasing finansowy może być najlepszym rozwiązaniem.

  Przykład:

  Firma potrzebuje nowego sprzętu do produkcji, który będzie używany przez wiele lat. Wybiera leasing finansowy, aby po zakończeniu umowy móc wykupić sprzęt za symboliczną kwotę i stać się jego właścicielem.

  Gdy korzyści podatkowe związane z amortyzacją są istotne

  Leasing finansowy umożliwia firmie amortyzację kosztów związanych z aktywem, co może prowadzić do korzystnych konsekwencji podatkowych. Firma może wykorzystać te korzyści, aby obniżyć swoje zobowiązania podatkowe.

  Przykład:

  Firma decyduje się na leasing finansowy sprzętu biurowego. Dzięki możliwości amortyzacji kosztów leasingu, firma może obniżyć swoje dochody podatkowe i zmniejszyć kwotę, którą musi zapłacić podatku dochodowego.


  Podsumowanie

  Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym zależy od konkretnych potrzeb i sytuacji firmy. Leasing operacyjny może być korzystny, gdy firma potrzebuje aktywu tylko tymczasowo i chce uniknąć ryzyka związanego z jego wartością rynkową. Z kolei leasing finansowy może być lepszym wyborem, gdy firma chce stać się właścicielem aktywu po zakończeniu umowy i chce skorzystać z korzyści podatkowych związanych z jego amortyzacją. Przy wyborze najlepszego rozwiązania warto dokładnie zbadać zarówno koszty, jak i korzyści obu opcji leasingowych, aby podjąć właściwą decyzję dla firmy.

  Rodzaje leasingu

  Leasing finansowy i operacyjny to dwie popularne opcje finansowania dla firm, Umożliwiają one korzystanie z urządzeń, pojazdów, maszyn lub innych aktywów, bez konieczności ich zakupu na własność.

  Oba modele mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji. W tym artykule omówimy różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym oraz sytuacje, w których każdy z nich może być najlepszym rozwiązaniem.

  Leasing finansowy

  Jest to forma finansowania, w ramach której środek trwały jest udostępniany do użytku przez leasingobiorcę, który reguluje raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest zapisany na leasingobiorcę jako środek trwały. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma opcję wykupu przedmiotu leasingu.

  W leasingu finansowym rata składa się z dwóch składników: kapitałowego i odsetkowego. Część kapitałowa służy do spłaty wartości początkowej przedmiotu leasingu, natomiast część odsetkowa jest uznawana za koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podatek VAT musi być uregulowany z góry w momencie zawarcia umowy, gdyż leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów.

  Zalety

  Po zakończeniu umowy leasingowej, tzn. z chwilą wpłacenia ostatniej raty, firma staje się właścicielem aktywa, co może być korzystne z punktu widzenia bilansu i wartości firmy.

  W przypadku leasingu finansowego firma może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i uwzględniać je w kosztach prowadzonej działalności. Może to prowadzić do korzystnych konsekwencji podatkowych.

  Istnieje możliwość dostosowania umowy leasingowej do indywidualnych potrzeb firmy, co pozwala na elastyczne zarządzanie finansami i aktywami.

  Wady

  Leasing finansowy może być droższy niż leasing operacyjny, ponieważ firma jest odpowiedzialna za większość kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem leasingowanego przedmiotu.


  Leasing operacyjny

  Jest to forma umowy, która umożliwia firmie korzystanie z aktywów przez określony okres czasu. Koniec umowy leasingowej to dwie opcje do wyboru. Dokonuje wykupu (po określonej już na samym początku wartości procentowej) lub po prostu oddaje leasingowany przedmiot. Oto kilka zalet i wad leasingu operacyjnego:

  Zalety

  Firma nie musi przejmować aktywa na własność po zakończeniu umowy. Może być to korzystne w sytuacji, gdy potrzebuje ona jedynie tymczasowego dostępu do leasingowanego przedmiotu. Brak konieczności wykupu to również zabezpieczenie na wypadek nieposiadania odpowiedniej ilości pieniędzy.

  Leasing operacyjny zazwyczaj wymaga niższej opłaty początkowej w porównaniu z leasingiem finansowym, co może zwiększyć dostępność dla firm o ograniczonym budżecie.

  Leasing operacyjny pozwala na łatwiejszą wymianę aktywów na nowsze modele lub dostosowanie do zmieniających się potrzeb firmy.

  Wady

  Firma, która nie korzysta z opcji wykupy nie staje się właścicielem aktywa. Prowadzi to do utraty możliwości amortyzacji kosztów oraz utrudnia analizę bilansową.

  W dłuższej perspektywie czasowej może być on droższy niż leasing finansowy.


  Podsumowanie

  Nie można jednoznacznie stwierdzić, że leasing operacyjny jest lepszy niż finansowy lub na odwrót. Wszystko zależy bowiem od specyficznych potrzeb firmy. Wyboru zawsze należy dokonać na podstawie zdefiniowanych kryteriów. W kolejnym artykule pokażemy sytuacje, w których poszczególny rodzaj leasingu będzie uzasadniony. Mamy nadzieje, że ułatwi Wam to podjęcie optymalnej decyzji.

  W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobiście w siedzibie naszej firmy. Oferujemy bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców podczas, których omawiamy wszelkie wyzwania z jakimi mierzą się w kontekście finansowania biznesu.

  https://dibrenta.pl/bezplatna-konsultacja/

  Ostatnio na blogu pisaliśmy o różnych rozwiązaniach finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Jak pewnie zauważyliście jest ich dużo. Podkreślaliśmy, że absolutnie kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy. Nie o pierwsze lepsze rozwiązanie, które ktoś nam zaproponuje tutaj chodzi. Należy wybrać takie, które będzie ściśle dopasowane do naszej firmy i celów jakie chcemy osiągnąć.

  Dziś przechodzimy do konkretów. Pokazujemy w jakich sytuacjach faktoring może być lepszy niż kredyt obrotowy. Wskazówki odnośnie wyboru innych rozwiązań będziemy przedstawiać w kolejnych artykułach.


  Faktoring czy kredyt? Oto jest pytanie

  Poniżej przedstawiamy 5 solidnych argumentów, które według nas świadczą o tym, że warto zainteresować się faktoringiem

  Faktoring pozwala uzyskać natychmiastową gotówkę poprzez zbycie swoich faktur. Idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz szybkiego przepływu środków.

  Faktoring to nie kredyt – nie zaciągasz nowego długu. Sprzedajesz swoje faktury, co oznacza, że nie ma potrzeby spłacania zobowiązań.

  Faktoring daje dostęp do gotówki na podstawie wiarygodności twoich klientów, co zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

  Faktoring opiera się na wartości twoich faktur i solidności twoich klientów, więc nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

  To faktor zajmuje się odzyskiwaniem należności, co pozwala skoncentrować się na rozwoju biznesu.


  Jeśli potrzebujesz informacji czym dokładnie jest faktoring, jakie daje korzyści, jakie są jego rodzaje, zapraszamy do przeczytania artykułu

  https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

  Dostęp do kapitału jest jednym z fundamentów w procesie skalowania biznesu. Czy najważniejszym? Ciężko o jednoznaczne stanowisko.

  Jeśli zadamy pytanie "Czy działania marketingowe są ważne?" Wielu przedsiębiorców słusznie odpowie - Tak.

  "Czy rekrutowanie odpowiednich ludzi i sprawne zarządzanie jest istotne?" - Oczywiście.

  "Czy wypracowanie efektywnych nawyków w codziennej pracy ma znaczenie?" - Zdecydowanie.

  Energia do wzrostu biznesu

  Jednego możemy być jednak pewni. Na wszystkie wyżej wymienione procesy potrzebne są środki finansowe. Koniec, kropka. Pompatycznie rzecz ujmując finanse są paliwem, które pozwala firmie funkcjonować. Nie o pompatyczność tu jednak chodzi a o konkrety. Najważniejsze to bowiem poznać możliwości, istotne aspekty poszczególnych rozwiązań a następnie wybrać optymalne finansowanie dla swojej firmy.

  Optymalne Finansowanie

  Niezmiernie ważne jest dopasowanie źródła do celu biznesowego, który chcemy osiągnąć. To punkt wyjścia. Nie bez znaczenia są również inne czynniki. Sytuacja firmy, jej plany na przyszłość, marża na jakiej operuje, rynek na którym działa itp. Zanim więc skorzystasz z oferty bankowej, w której miły głos oznajmi - "Dzień dobry, przygotowaliśmy dla Pani/Pana kredyt na dowolny cel", weź głęboki oddech i pomyśl czy aby na pewno ma ona sens.

  Zdobycie finansowanie a raczej odpowiedniego źródła jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy. Chcemy wyraźnie podkreślić słowo „odpowiedniego”. Nie o jakiekolwiek finansowanie bowiem chodzi. Czasem lepiej zrezygnować z działania niż zdobyć finansowanie, które wpędzi nas w kłopoty.

  Jakie opcje oferuje rynek?

  W dzisiejszym artykule omówimy kilka głównych źródeł finansowania dla firm. Przeanalizujemy ich wadu i zalety oraz najważniejsze aspekty. Każdy z przedstawionych sposobów finansowania jest lub będzie omawiamy szerzej w odrębnych materiałach edukacyjnych. Skupimy się w nich na przekazaniu informacji, które ułatwią Wam wybór optymalnego źródła. Teraz skupimy się jednak na podstawach.

  1) Kapitał Własny

  Własny kapitał firmy stanowi fundamentalne źródło finansowania. Składa się z wkładu właścicieli oraz zysków z działalności. Kapitał własny daje firmie elastyczność, ale równocześnie zwiększa ryzyko osobiste dla właścicieli.

  2) Kredyt Bankowy

  Pozostaje jednym z najczęstszych źródeł finansowania. Umożliwia rozwój działalności, zakup sprzętu, nieruchomości, refinansowanie zobowiązań itp. Wśród kredytów możemy wyróżnić inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym, deweloperskie i wielu innych. Banki udzielając kredytu mogą jednak wymagać zabezpieczeń. Konieczność zabezpieczenia oraz jego forma będzie zależeć od wielu czynników tj. kwota finansowania, okres, staż firmy na rynku, branża itp.

  3) Inwestorzy Prywatni

  Pojedynczy aniołowie biznesu czy grupy kapitałowe, mogą być istotnym źródłem finansowania dla startupów i firm w fazie rozwoju. Inwestorzy ci często przynoszą nie tylko kapitał, lecz także doświadczenie i sieć kontaktów. Jest to niewątpliwie ogromna wartość dodana w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Warto jednak zauważyć, że związane są z tym częściową utrata kontroli nad firmą i konieczność podziału zysków.

  4) Giełda Papierów Wartościowych

  Publiczna emisja akcji na giełdzie papierów wartościowych to kolejny sposób pozyskiwania kapitału. Firmy, które decydują się na IPO (Initial Public Offering), pozyskują środki od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zamian za udziały w spółce. To jednak zobowiązuje firmę do większej przejrzystości i spełniania wymogów rynku kapitałowego.

  5) Pożyczki Rządowe i Dotacje

  Instytucje publiczne często oferują przedsiębiorstwom pożyczki preferencyjne lub dotacje w celu wsparcia rozwoju gospodarczego. Te formy finansowania są często dostępne dla firm działających w określonych sektorach, a także w ramach programów innowacyjnych.

  6) Leasing

  Leasing to forma finansowania, która umożliwia firmom korzystanie z aktywów, takich jak sprzęt czy pojazdy, bez konieczności ich pełnego zakupu. Firma płaci okresowe raty za korzystanie z danego środka trwałego, co pozwala uniknąć dużego wydatku na początku. Leasing jest atrakcyjny zwłaszcza dla firm, które chcą regularnie aktualizować swoje aktywa.

  7) Faktoring

  Faktoring to rozwiązanie finansowe, w którym firma sprzedaje swoje zobowiązania finansowe (faktury) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową płatność. To skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej i ograniczenie ryzyka związanego z opóźnionym wpływem płatności.

  8) Finansowanie Pozabankowe

  W ostatnich latach finansowanie pozabankowe stało się coraz bardziej popularne. Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Platformy fintech oferujące pożyczki online, crowdfunding czy peer-to-peer lending to alternatywne źródła finansowania, które mogą być dostępne szybko i bez konieczności korzystania z tradycyjnych instytucji finansowych.

  Podsumowanie

  Jak widać dostępnych opcji finansowania dla firm jest wiele. Pamiętać należy aby wybrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do konkretnych potrzeb i sytuacji firmy. Kluczowe jest świadome podejście. Uwzględnienie zarówno korzyści, jak i potencjalnego ryzyko związanego z daną formą finansowania. Jedynie właściwie dobrane źródło finansowania może stać się motorem napędowym dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa.

  Zapraszamy do artykułów, w których szerzej omawiamy poszczególne rozwiązania. Pomogą Ci one w wyborze optymalnego finansowania dla Twojej firmy.

  Kredyt inwestycyjny

  https://dibrenta.pl/kredyt-inwestycyjny/

  Faktoring - podstawowe informacje

  https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

  Faktoring - w jakich sytuacjach może być lepszą opcją od kredytu obrotowego

  https://dibrenta.pl/w-jakich-sytuacjach-faktoring-bedzie-lepszy-od-kredytu-obrotowego/

  Faktoring - efektywne narzędzie w procesie zarządzania płynnością finansową

  Jednym z fundamentów efektywnego funkcjonowania biznesu jest płynność finansowa. Każdy racjonalnie myślący przedsiębiorca wie, że w tym obszarze nie można iść na żadne kompromisy. Coraz bardziej popularnym narzędziem finansowym w kontekście zarządzania płynnością jest Faktoring. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak działa faktoring, oraz dlaczego może być kluczowym elementem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.


  Jak działa Faktoring?

  Faktoring to usługa, w ramach której przedsiębiorstwo przekazuje wystawione przez siebie faktury do zewnętrznej instytucji finansowej (tzw. Faktor). W zamian otrzymuje na swoje konto gotówkę (zazwyczaj w wysokości od 70% do 90% wartości faktury). Faktor przejmuje natomiast na siebie odpowiedzialność za dalsze odzyskiwanie środków od klientów tegoż przedsiębiorstwa. W momencie otrzymania całej kwoty przelewa resztę faktury (pomniejszonej o swoją prowizje) na jego konto.


  Etapy procesu faktoringowego

  Firma wysyła towar lub świadczy usługę, wystawiając jednocześnie fakturę na określoną kwotę.

  Firma przekazuje fakturę faktorowi, uzyskując jednocześnie natychmiastowe środki na swoim koncie.

  Faktor przejmuje obowiązek odzyskiwania płatności od klienta firmy. W momencie uregulowania faktury przez klienta, firma otrzymuje pozostałą część kwoty, pomniejszoną o opłaty faktoringowe.


  Rodzaje Faktoringu

  1) Pełny (bez regresu)

  Wymiana faktur sprzedażowych z odroczonym termin płatności na gotówkę z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta na firmę faktoringową.

  2) Niepełny (z regresem)

  Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę.

  3) Jawny

  Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę i powiadomienie o cesji kontrahenta.

  4) Cichy

  Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę, bez informowania o tym kontrahenta.

  5) Krajowy

  Dotyczy transakcji na terenie jednego kraju. Faktoring krajowy obejmuje transakcje między przedsiębiorstwami działającymi w obrębie jednego państwa.

  6) Międzynarodowy

  Stosowany w przypadku transakcji międzynarodowych, gdzie przedsiębiorstwo współpracuje z klientami lub dostawcami z różnych krajów. W przypadku faktoringu międzynarodowego, faktor uwzględnia specyficzne ryzyka związane z transakcjami zagranicznymi.

  7) Importowy/Eksportowy

  Faktoring importowy obejmuje transakcje związane z zakupem towarów lub usług z zagranicy, podczas gdy faktoring eksportowy dotyczy transakcji, w których przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi na rynki zagraniczne.

  8) Odwrócony

  Finansowanie faktur zakupowych za produkty, dobra, czy usługi potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy.


  Zalety Faktoringu

  Faktoring eliminuje czekanie na regulowanie faktur przez klientów. Dzięki natychmiastowemu uzyskaniu gotówki, firma zyskuje elastyczność finansową i szybszą reakcję na bieżące potrzeby.

  Faktor, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, pomaga zminimalizować straty związane z niewypłacalnością klientów. To istotne wsparcie dla firm działających w branżach o zmiennych warunkach rynkowych.

  Outsourcing procesu odzyskiwania płatności do doświadczonego faktora pozwala firmie skoncentrować się na jej rdzennej działalności. Faktor skutecznie zarządza procesem inkasa, poprawiając jednocześnie efektywność i skracając cykle płatności.

  Faktoring nie jest formą zadłużenia. Gotówka uzyskiwana z faktoringu to środki własne, nie obciążające zatem bilansu zadłużeniem. Ma to duże znaczenie w sytuacji kiedy planujemy w najbliższej przyszłości zaciągnąć np. kredyt inwestycyjny i ważna jest dla nas jak najwyższa zdolność kredytowa.


  Podsumowanie

  Korzystanie z faktoringu to nic innego jak inwestycja w płynność finansową firmy. Pozwala on na bieżące zarządzanie gotówką, zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności, oraz skoncentrowanie się na rozwoju biznesu. Dla przedsiębiorców, którzy szukają efektywnych rozwiązań, faktoring stanowi ciekawy element strategii finansowej. Często jest on alternatywą dla kredytu obrotowego. Na przykład w sytuacji kiedy z pewnych przyczyn przedsiębiorca nie może takiego kredytu otrzymać.

  Jeśli interesuje Cię tematyka płynności finansowej zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów z tego obszaru:

  Strata na działalności gospodarczej

  Klienci często zgłaszają się do nas z na stepującym problemem. Wnioskując o finansowanie otrzymali niestety negatywną decyzje od jednej czy nawet kilku instytucji finansowych. W dzisiejszym artykule pokażemy proste sposoby jak uzyskać finansowanie pomimo straty. Czy zawsze jest to bowiem aż tak duża przeszkoda w jego otrzymaniu?

  Wspomniana sytuacja jak to zwykle w bankowości bywa nie jest jednoznaczna. W niektórych instytucjach bieżąca strata rzeczywiście nie jest akceptowalna. Firma, która ma duży potencjał i dynamicznie się rozwija paradoksalnie nie ma niestety szans na otrzymanie finansowania. Całe szczęście są na rynku podmioty, które podchodzą do tematu bardziej liberalnie. Przy odpowiednim wyjaśnieniu z czego strata wynika, udzielenie finansowania jest jak najbardziej realne.

  W jaki sposób wyjaśnić stratę aby zwiększyć swoją szanse na otrzymanie finansowania?

  Jeśli w kosztach działalności gospodarczej uwzględniona jest amortyzacja (zużycie środka trwałego), nieuwzględnienie jej przez bank (tzn. "wyciągnięcie" z pozycji kosztowej) w procesie analizy może pozytywnie wpływać na wynik finansowy firmy. Znajdź instytucję, która uwzględni amortyzacje w procesie analizowania zdolności kredytowej. Dostarcz ewidencje środków trwałych wraz z tabelą odpisów amortyzacyjnych.


  Być może w analogicznych okresach lat ubiegłych strata również występowała. Sytuacja taka może być np. spowodowana mniejszym popytem na produkty/usługi w określonych miesiącach roku (sezon urlopowy, święta itp.). Na koniec okresu obrachunkowego działalność jest jednak zawsze „na plusie”.


  Wysokie nakłady poniesione w celu rozwoju działalności. Koszty tego typu zazwyczaj nie mają powtarzalnego charakteru. Wpływają jednak pozytywnie na wyniki finansowe firmy w przyszłości.


  Podsumowanie

  Mamy nadzieje, że te trzy przedstawione sposoby odnośnie tego jak uzyskać finansowanie pomimo straty na działalności gospodarczej będą dla Was pomocne. Nie ma co ukrywać, że strata utrudnia znalezienie podmiotu, który udzieli nam finansowania. Nie jest jednak jak już wiecie niemożliwie.

  Warto również pamiętać, że na rynku oprócz banków jest co raz więcej innych instytucji wspierających rozwój biznesu. Jedną z ich zalet jest to, że ich polityka udzielania finansowania jest pod wieloma względami bardziej liberalna. Co ważne wiele z nich to podmioty zdecydowanie godne polecenia.

  Jeśli potrzebujecie pomocy w pozyskaniu finansowania dla swojej firmy zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą Finansowania Biznesu

  Płynność finansowa to jeden z kluczowych czynników biznesowego sukcesu. Wielu przedsiębiorców doskonale zdają sobie sprawę z tego, że problemy w tym obszarze mogą pogrzebać wszelkie plany o podboju rynku. Zastanawia ich jednak jak kontrolować płynność? Jak ją ocenić? Jakie są sygnały świadczące o pogarszającej się sytuacji?

  Wskaźniki płynności finansowej

  Aby dobrze ocenić i prawidłowo kontrolować płynność finansową firmy, należy obliczyć i stale monitorować trzy wskaźniki. W dzisiejszym artykule przedstawimy je w sposób prosty, czytelny i zrozumiały.


  1) Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia)

  Bywa również nazywany wskaźnikiem płynności gotówkowej. Określa czy firma jest w stanie natychmiast uregulować bieżące zobowiązania z posiadanych w przedsiębiorstwie środków pieniężnych (najbardziej płynne aktywa obrotowe).

  Wskaźnik płynności natychmiastowej oblicza się dzieląc środki pieniężne przez sumę wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.

  Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 0,1-0,2, co wynika z tego, że tylko kapitał zaangażowany w obrocie generuje zysk a gotówka przetrzymywana w kasie nie pracuje dla firmy.

  Deficyt środków pieniężnych na koncie nie jest przy tym jednoznaczny z utratą płynności finansowej, bo firma może dobrze zarządzać ściąganiem należności od kontrahentów i w ten sposób zapewniać ciągły przepływ gotówki.


  2) Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia)

  Określa on możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe). W tym celu, z aktywów obrotowych wyłącza się zapasy materiałów, towarów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych, gdyż ich upłynnienie może być znacznie utrudnione.

  Należy od sumy aktywów obrotowych odjąć wszystkie zapasy a pozostałą kwotę podzielić przez sumę zobowiązań krótkoterminowych. Akceptowalna wartość tego parametru oscyluje wokół wartości 1 i oznacza bilansowanie się aktywów i zobowiązań bieżących. Zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy o złej strukturze finansowania działalności. W szczególności może to oznaczać nadmiar środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub niepokojąco wysoki poziom należności. Zbyt niski poziom wartości wskaźnika stanowi sygnał zbliżających się kłopotów finansowych, uniemożliwiając tym samym spłatę bieżących zobowiązań. Natomiast wartość znacznie poniżej 1 może sygnalizować narastające problemy z płynnością. Wskazuje ona wtedy, że głównym elementem majątku obrotowego są zapasy, ze swej natury charakteryzujące się niską płynnością.

  Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna być większa lub równa 1,0, co oznacza, że podmiot gospodarczy jest w stanie na czas uregulować bieżące zobowiązania - bez konieczności upłynniania rzeczowych aktywów obrotowych.

  Spadek wskaźnika płynności szybkiej poniżej wspomnianej wartości świadczy o utracie przez przedsiębiorstwo płynności finansowej. Zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy natomiast najczęściej o gromadzeniu środków pieniężnych i utrzymywaniu znacznego poziomu należności. To z kolei wskazuje na brak nowych inwestycji w firmie. Co ważne, gdy wartość wskaźnika bieżącej płynności jest wysoka, a wartość wskaźnika płynności szybkiej niska - to w przedsiębiorstwie zalegają wysokie stany zapasów, których utrzymanie generuje niepotrzebne koszty.


  3) Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)

  Umożliwia ocenę, czy zobowiązania, które ma przedsiębiorstwo mogłyby być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych.

  Należy podzielić sumę aktywów obrotowych (bieżących) przez sumę zobowiązań bieżących (krótkoterminowych do 12 miesięcy). Aktywa obrotowe to takie, które można szybko spieniężyć. Zaliczane są do nich:

  Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika zawiera się w granicach 1,5-2,0. Czyli kwota aktywów bieżących powinna być około dwa razy większa niż pasywa bieżące. Wtedy można mówić o zachowaniu równowagi finansowej. Niski poziom wskaźnika oznacza, że firma nie posiada zasobów gotówkowych do finansowania bieżących zobowiązań oraz istnieje ryzyko utraty przez nią zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Przedsiębiorstwo w takiej sytuacji musi liczyć się z odmową kredytu ze strony banku. Zbyt wysoki wskaźnik wskazuje, że zbyt wielka część naszych środków ulokowana jest w aktywach obrotowych. Zbyt mała, to z kolei niedobór w aktywach trwałych, co może mieć niekorzystny wpływ na rentowność firmy.

  Wskaźnik płynności bieżącej należałoby też porównywać z danymi firmy z wcześniejszego okresu. Rosnąca tendencja wskaźnika bieżącej płynności finansowej świadczy o polepszającej się zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Oznacza także poprawę płynności firmy. Przedsiębiorstwa w takiej sytuacji lepiej wykorzystują posiadany majątek obrotowy, spłacając tym samym zobowiązania bieżące na czas.


  Zapraszamy do przeczytania naszych pozostałych artykułów z obszaru płynności finansowej:

  https://dibrenta.pl/plynnosc-finansowa-podstawowe-informacje/

  https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

  Masz pytania? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

  Odpowiadamy, wyjaśniamy, konsultujemy – zapraszamy na spotkanie, by dowiedzieć się więcej o swoich możliwościach finansowych.
  Kontakt
  Di Brenta
  Business & Finance
  Ul. Upalna 88 lok. 3
  Białystok 15-668

  Szybki kontakt:
  E-mail: biuro@dibrenta.pl
  Telefon: +48 535 425 877
  Polityka prywatnościRegulaminRODO
  Copyright © 
  2024
   Di Brenta.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Branding, projekt strony i realizacja: 
  WayBetter
  crossmenu