Rodzaje leasingu

Leasing finansowy i operacyjny to dwie popularne opcje finansowania dla firm, Umożliwiają one korzystanie z urządzeń, pojazdów, maszyn lub innych aktywów, bez konieczności ich zakupu na własność.

Oba modele mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji. W tym artykule omówimy różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym oraz sytuacje, w których każdy z nich może być najlepszym rozwiązaniem.

Leasing finansowy

Jest to forma finansowania, w ramach której środek trwały jest udostępniany do użytku przez leasingobiorcę, który reguluje raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest zapisany na leasingobiorcę jako środek trwały. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma opcję wykupu przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym rata składa się z dwóch składników: kapitałowego i odsetkowego. Część kapitałowa służy do spłaty wartości początkowej przedmiotu leasingu, natomiast część odsetkowa jest uznawana za koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podatek VAT musi być uregulowany z góry w momencie zawarcia umowy, gdyż leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów.

Zalety

Po zakończeniu umowy leasingowej, tzn. z chwilą wpłacenia ostatniej raty, firma staje się właścicielem aktywa, co może być korzystne z punktu widzenia bilansu i wartości firmy.

W przypadku leasingu finansowego firma może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i uwzględniać je w kosztach prowadzonej działalności. Może to prowadzić do korzystnych konsekwencji podatkowych.

Istnieje możliwość dostosowania umowy leasingowej do indywidualnych potrzeb firmy, co pozwala na elastyczne zarządzanie finansami i aktywami.

Wady

Leasing finansowy może być droższy niż leasing operacyjny, ponieważ firma jest odpowiedzialna za większość kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem leasingowanego przedmiotu.


Leasing operacyjny

Jest to forma umowy, która umożliwia firmie korzystanie z aktywów przez określony okres czasu. Koniec umowy leasingowej to dwie opcje do wyboru. Dokonuje wykupu (po określonej już na samym początku wartości procentowej) lub po prostu oddaje leasingowany przedmiot. Oto kilka zalet i wad leasingu operacyjnego:

Zalety

Firma nie musi przejmować aktywa na własność po zakończeniu umowy. Może być to korzystne w sytuacji, gdy potrzebuje ona jedynie tymczasowego dostępu do leasingowanego przedmiotu. Brak konieczności wykupu to również zabezpieczenie na wypadek nieposiadania odpowiedniej ilości pieniędzy.

Leasing operacyjny zazwyczaj wymaga niższej opłaty początkowej w porównaniu z leasingiem finansowym, co może zwiększyć dostępność dla firm o ograniczonym budżecie.

Leasing operacyjny pozwala na łatwiejszą wymianę aktywów na nowsze modele lub dostosowanie do zmieniających się potrzeb firmy.

Wady

Firma, która nie korzysta z opcji wykupy nie staje się właścicielem aktywa. Prowadzi to do utraty możliwości amortyzacji kosztów oraz utrudnia analizę bilansową.

W dłuższej perspektywie czasowej może być on droższy niż leasing finansowy.


Podsumowanie

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że leasing operacyjny jest lepszy niż finansowy lub na odwrót. Wszystko zależy bowiem od specyficznych potrzeb firmy. Wyboru zawsze należy dokonać na podstawie zdefiniowanych kryteriów. W kolejnym artykule pokażemy sytuacje, w których poszczególny rodzaj leasingu będzie uzasadniony. Mamy nadzieje, że ułatwi Wam to podjęcie optymalnej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobiście w siedzibie naszej firmy. Oferujemy bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców podczas, których omawiamy wszelkie wyzwania z jakimi mierzą się w kontekście finansowania biznesu.

https://dibrenta.pl/bezplatna-konsultacja/

Dostęp do kapitału jest jednym z fundamentów w procesie skalowania biznesu. Czy najważniejszym? Ciężko o jednoznaczne stanowisko.

Jeśli zadamy pytanie "Czy działania marketingowe są ważne?" Wielu przedsiębiorców słusznie odpowie - Tak.

"Czy rekrutowanie odpowiednich ludzi i sprawne zarządzanie jest istotne?" - Oczywiście.

"Czy wypracowanie efektywnych nawyków w codziennej pracy ma znaczenie?" - Zdecydowanie.

Energia do wzrostu biznesu

Jednego możemy być jednak pewni. Na wszystkie wyżej wymienione procesy potrzebne są środki finansowe. Koniec, kropka. Pompatycznie rzecz ujmując finanse są paliwem, które pozwala firmie funkcjonować. Nie o pompatyczność tu jednak chodzi a o konkrety. Najważniejsze to bowiem poznać możliwości, istotne aspekty poszczególnych rozwiązań a następnie wybrać optymalne finansowanie dla swojej firmy.

Optymalne Finansowanie

Niezmiernie ważne jest dopasowanie źródła do celu biznesowego, który chcemy osiągnąć. To punkt wyjścia. Nie bez znaczenia są również inne czynniki. Sytuacja firmy, jej plany na przyszłość, marża na jakiej operuje, rynek na którym działa itp. Zanim więc skorzystasz z oferty bankowej, w której miły głos oznajmi - "Dzień dobry, przygotowaliśmy dla Pani/Pana kredyt na dowolny cel", weź głęboki oddech i pomyśl czy aby na pewno ma ona sens.

Zdobycie finansowanie a raczej odpowiedniego źródła jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy. Chcemy wyraźnie podkreślić słowo „odpowiedniego”. Nie o jakiekolwiek finansowanie bowiem chodzi. Czasem lepiej zrezygnować z działania niż zdobyć finansowanie, które wpędzi nas w kłopoty.

Jakie opcje oferuje rynek?

W dzisiejszym artykule omówimy kilka głównych źródeł finansowania dla firm. Przeanalizujemy ich wadu i zalety oraz najważniejsze aspekty. Każdy z przedstawionych sposobów finansowania jest lub będzie omawiamy szerzej w odrębnych materiałach edukacyjnych. Skupimy się w nich na przekazaniu informacji, które ułatwią Wam wybór optymalnego źródła. Teraz skupimy się jednak na podstawach.

1) Kapitał Własny

Własny kapitał firmy stanowi fundamentalne źródło finansowania. Składa się z wkładu właścicieli oraz zysków z działalności. Kapitał własny daje firmie elastyczność, ale równocześnie zwiększa ryzyko osobiste dla właścicieli.

2) Kredyt Bankowy

Pozostaje jednym z najczęstszych źródeł finansowania. Umożliwia rozwój działalności, zakup sprzętu, nieruchomości, refinansowanie zobowiązań itp. Wśród kredytów możemy wyróżnić inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym, deweloperskie i wielu innych. Banki udzielając kredytu mogą jednak wymagać zabezpieczeń. Konieczność zabezpieczenia oraz jego forma będzie zależeć od wielu czynników tj. kwota finansowania, okres, staż firmy na rynku, branża itp.

3) Inwestorzy Prywatni

Pojedynczy aniołowie biznesu czy grupy kapitałowe, mogą być istotnym źródłem finansowania dla startupów i firm w fazie rozwoju. Inwestorzy ci często przynoszą nie tylko kapitał, lecz także doświadczenie i sieć kontaktów. Jest to niewątpliwie ogromna wartość dodana w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Warto jednak zauważyć, że związane są z tym częściową utrata kontroli nad firmą i konieczność podziału zysków.

4) Giełda Papierów Wartościowych

Publiczna emisja akcji na giełdzie papierów wartościowych to kolejny sposób pozyskiwania kapitału. Firmy, które decydują się na IPO (Initial Public Offering), pozyskują środki od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zamian za udziały w spółce. To jednak zobowiązuje firmę do większej przejrzystości i spełniania wymogów rynku kapitałowego.

5) Pożyczki Rządowe i Dotacje

Instytucje publiczne często oferują przedsiębiorstwom pożyczki preferencyjne lub dotacje w celu wsparcia rozwoju gospodarczego. Te formy finansowania są często dostępne dla firm działających w określonych sektorach, a także w ramach programów innowacyjnych.

6) Leasing

Leasing to forma finansowania, która umożliwia firmom korzystanie z aktywów, takich jak sprzęt czy pojazdy, bez konieczności ich pełnego zakupu. Firma płaci okresowe raty za korzystanie z danego środka trwałego, co pozwala uniknąć dużego wydatku na początku. Leasing jest atrakcyjny zwłaszcza dla firm, które chcą regularnie aktualizować swoje aktywa.

7) Faktoring

Faktoring to rozwiązanie finansowe, w którym firma sprzedaje swoje zobowiązania finansowe (faktury) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową płatność. To skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej i ograniczenie ryzyka związanego z opóźnionym wpływem płatności.

8) Finansowanie Pozabankowe

W ostatnich latach finansowanie pozabankowe stało się coraz bardziej popularne. Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Platformy fintech oferujące pożyczki online, crowdfunding czy peer-to-peer lending to alternatywne źródła finansowania, które mogą być dostępne szybko i bez konieczności korzystania z tradycyjnych instytucji finansowych.

Podsumowanie

Jak widać dostępnych opcji finansowania dla firm jest wiele. Pamiętać należy aby wybrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do konkretnych potrzeb i sytuacji firmy. Kluczowe jest świadome podejście. Uwzględnienie zarówno korzyści, jak i potencjalnego ryzyko związanego z daną formą finansowania. Jedynie właściwie dobrane źródło finansowania może stać się motorem napędowym dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do artykułów, w których szerzej omawiamy poszczególne rozwiązania. Pomogą Ci one w wyborze optymalnego finansowania dla Twojej firmy.

Kredyt inwestycyjny

https://dibrenta.pl/kredyt-inwestycyjny/

Faktoring - podstawowe informacje

https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

Faktoring - w jakich sytuacjach może być lepszą opcją od kredytu obrotowego

https://dibrenta.pl/w-jakich-sytuacjach-faktoring-bedzie-lepszy-od-kredytu-obrotowego/

Faktoring - efektywne narzędzie w procesie zarządzania płynnością finansową

Jednym z fundamentów efektywnego funkcjonowania biznesu jest płynność finansowa. Każdy racjonalnie myślący przedsiębiorca wie, że w tym obszarze nie można iść na żadne kompromisy. Coraz bardziej popularnym narzędziem finansowym w kontekście zarządzania płynnością jest Faktoring. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak działa faktoring, oraz dlaczego może być kluczowym elementem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.


Jak działa Faktoring?

Faktoring to usługa, w ramach której przedsiębiorstwo przekazuje wystawione przez siebie faktury do zewnętrznej instytucji finansowej (tzw. Faktor). W zamian otrzymuje na swoje konto gotówkę (zazwyczaj w wysokości od 70% do 90% wartości faktury). Faktor przejmuje natomiast na siebie odpowiedzialność za dalsze odzyskiwanie środków od klientów tegoż przedsiębiorstwa. W momencie otrzymania całej kwoty przelewa resztę faktury (pomniejszonej o swoją prowizje) na jego konto.


Etapy procesu faktoringowego

Firma wysyła towar lub świadczy usługę, wystawiając jednocześnie fakturę na określoną kwotę.

Firma przekazuje fakturę faktorowi, uzyskując jednocześnie natychmiastowe środki na swoim koncie.

Faktor przejmuje obowiązek odzyskiwania płatności od klienta firmy. W momencie uregulowania faktury przez klienta, firma otrzymuje pozostałą część kwoty, pomniejszoną o opłaty faktoringowe.


Rodzaje Faktoringu

1) Pełny (bez regresu)

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczonym termin płatności na gotówkę z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta na firmę faktoringową.

2) Niepełny (z regresem)

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę.

3) Jawny

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę i powiadomienie o cesji kontrahenta.

4) Cichy

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę, bez informowania o tym kontrahenta.

5) Krajowy

Dotyczy transakcji na terenie jednego kraju. Faktoring krajowy obejmuje transakcje między przedsiębiorstwami działającymi w obrębie jednego państwa.

6) Międzynarodowy

Stosowany w przypadku transakcji międzynarodowych, gdzie przedsiębiorstwo współpracuje z klientami lub dostawcami z różnych krajów. W przypadku faktoringu międzynarodowego, faktor uwzględnia specyficzne ryzyka związane z transakcjami zagranicznymi.

7) Importowy/Eksportowy

Faktoring importowy obejmuje transakcje związane z zakupem towarów lub usług z zagranicy, podczas gdy faktoring eksportowy dotyczy transakcji, w których przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi na rynki zagraniczne.

8) Odwrócony

Finansowanie faktur zakupowych za produkty, dobra, czy usługi potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy.


Zalety Faktoringu

Faktoring eliminuje czekanie na regulowanie faktur przez klientów. Dzięki natychmiastowemu uzyskaniu gotówki, firma zyskuje elastyczność finansową i szybszą reakcję na bieżące potrzeby.

Faktor, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, pomaga zminimalizować straty związane z niewypłacalnością klientów. To istotne wsparcie dla firm działających w branżach o zmiennych warunkach rynkowych.

Outsourcing procesu odzyskiwania płatności do doświadczonego faktora pozwala firmie skoncentrować się na jej rdzennej działalności. Faktor skutecznie zarządza procesem inkasa, poprawiając jednocześnie efektywność i skracając cykle płatności.

Faktoring nie jest formą zadłużenia. Gotówka uzyskiwana z faktoringu to środki własne, nie obciążające zatem bilansu zadłużeniem. Ma to duże znaczenie w sytuacji kiedy planujemy w najbliższej przyszłości zaciągnąć np. kredyt inwestycyjny i ważna jest dla nas jak najwyższa zdolność kredytowa.


Podsumowanie

Korzystanie z faktoringu to nic innego jak inwestycja w płynność finansową firmy. Pozwala on na bieżące zarządzanie gotówką, zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności, oraz skoncentrowanie się na rozwoju biznesu. Dla przedsiębiorców, którzy szukają efektywnych rozwiązań, faktoring stanowi ciekawy element strategii finansowej. Często jest on alternatywą dla kredytu obrotowego. Na przykład w sytuacji kiedy z pewnych przyczyn przedsiębiorca nie może takiego kredytu otrzymać.

Jeśli interesuje Cię tematyka płynności finansowej zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów z tego obszaru:

Strata na działalności gospodarczej

Klienci często zgłaszają się do nas z na stepującym problemem. Wnioskując o finansowanie otrzymali niestety negatywną decyzje od jednej czy nawet kilku instytucji finansowych. W dzisiejszym artykule pokażemy proste sposoby jak uzyskać finansowanie pomimo straty. Czy zawsze jest to bowiem aż tak duża przeszkoda w jego otrzymaniu?

Wspomniana sytuacja jak to zwykle w bankowości bywa nie jest jednoznaczna. W niektórych instytucjach bieżąca strata rzeczywiście nie jest akceptowalna. Firma, która ma duży potencjał i dynamicznie się rozwija paradoksalnie nie ma niestety szans na otrzymanie finansowania. Całe szczęście są na rynku podmioty, które podchodzą do tematu bardziej liberalnie. Przy odpowiednim wyjaśnieniu z czego strata wynika, udzielenie finansowania jest jak najbardziej realne.

W jaki sposób wyjaśnić stratę aby zwiększyć swoją szanse na otrzymanie finansowania?

Jeśli w kosztach działalności gospodarczej uwzględniona jest amortyzacja (zużycie środka trwałego), nieuwzględnienie jej przez bank (tzn. "wyciągnięcie" z pozycji kosztowej) w procesie analizy może pozytywnie wpływać na wynik finansowy firmy. Znajdź instytucję, która uwzględni amortyzacje w procesie analizowania zdolności kredytowej. Dostarcz ewidencje środków trwałych wraz z tabelą odpisów amortyzacyjnych.


Być może w analogicznych okresach lat ubiegłych strata również występowała. Sytuacja taka może być np. spowodowana mniejszym popytem na produkty/usługi w określonych miesiącach roku (sezon urlopowy, święta itp.). Na koniec okresu obrachunkowego działalność jest jednak zawsze „na plusie”.


Wysokie nakłady poniesione w celu rozwoju działalności. Koszty tego typu zazwyczaj nie mają powtarzalnego charakteru. Wpływają jednak pozytywnie na wyniki finansowe firmy w przyszłości.


Podsumowanie

Mamy nadzieje, że te trzy przedstawione sposoby odnośnie tego jak uzyskać finansowanie pomimo straty na działalności gospodarczej będą dla Was pomocne. Nie ma co ukrywać, że strata utrudnia znalezienie podmiotu, który udzieli nam finansowania. Nie jest jednak jak już wiecie niemożliwie.

Warto również pamiętać, że na rynku oprócz banków jest co raz więcej innych instytucji wspierających rozwój biznesu. Jedną z ich zalet jest to, że ich polityka udzielania finansowania jest pod wieloma względami bardziej liberalna. Co ważne wiele z nich to podmioty zdecydowanie godne polecenia.

Jeśli potrzebujecie pomocy w pozyskaniu finansowania dla swojej firmy zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą Finansowania Biznesu

Masz pytania? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

Odpowiadamy, wyjaśniamy, konsultujemy – zapraszamy na spotkanie, by dowiedzieć się więcej o swoich możliwościach finansowych.
Kontakt
Di Brenta
Business & Finance
Ul. Upalna 88 lok. 3
Białystok 15-668

Szybki kontakt:
E-mail: biuro@dibrenta.pl
Telefon: +48 535 425 877
Polityka prywatnościRegulaminRODO
Copyright © 
2024
 Di Brenta.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Branding, projekt strony i realizacja: 
WayBetter
crossmenu