Dostęp do kapitału jest jednym z fundamentów w procesie skalowania biznesu. Czy najważniejszym? Ciężko o jednoznaczne stanowisko.

Jeśli zadamy pytanie "Czy działania marketingowe są ważne?" Wielu przedsiębiorców słusznie odpowie - Tak.

"Czy rekrutowanie odpowiednich ludzi i sprawne zarządzanie jest istotne?" - Oczywiście.

"Czy wypracowanie efektywnych nawyków w codziennej pracy ma znaczenie?" - Zdecydowanie.

Energia do wzrostu biznesu

Jednego możemy być jednak pewni. Na wszystkie wyżej wymienione procesy potrzebne są środki finansowe. Koniec, kropka. Pompatycznie rzecz ujmując finanse są paliwem, które pozwala firmie funkcjonować. Nie o pompatyczność tu jednak chodzi a o konkrety. Najważniejsze to bowiem poznać możliwości, istotne aspekty poszczególnych rozwiązań a następnie wybrać optymalne finansowanie dla swojej firmy.

Optymalne Finansowanie

Niezmiernie ważne jest dopasowanie źródła do celu biznesowego, który chcemy osiągnąć. To punkt wyjścia. Nie bez znaczenia są również inne czynniki. Sytuacja firmy, jej plany na przyszłość, marża na jakiej operuje, rynek na którym działa itp. Zanim więc skorzystasz z oferty bankowej, w której miły głos oznajmi - "Dzień dobry, przygotowaliśmy dla Pani/Pana kredyt na dowolny cel", weź głęboki oddech i pomyśl czy aby na pewno ma ona sens.

Zdobycie finansowanie a raczej odpowiedniego źródła jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy. Chcemy wyraźnie podkreślić słowo „odpowiedniego”. Nie o jakiekolwiek finansowanie bowiem chodzi. Czasem lepiej zrezygnować z działania niż zdobyć finansowanie, które wpędzi nas w kłopoty.

Jakie opcje oferuje rynek?

W dzisiejszym artykule omówimy kilka głównych źródeł finansowania dla firm. Przeanalizujemy ich wadu i zalety oraz najważniejsze aspekty. Każdy z przedstawionych sposobów finansowania jest lub będzie omawiamy szerzej w odrębnych materiałach edukacyjnych. Skupimy się w nich na przekazaniu informacji, które ułatwią Wam wybór optymalnego źródła. Teraz skupimy się jednak na podstawach.

1) Kapitał Własny

Własny kapitał firmy stanowi fundamentalne źródło finansowania. Składa się z wkładu właścicieli oraz zysków z działalności. Kapitał własny daje firmie elastyczność, ale równocześnie zwiększa ryzyko osobiste dla właścicieli.

2) Kredyt Bankowy

Pozostaje jednym z najczęstszych źródeł finansowania. Umożliwia rozwój działalności, zakup sprzętu, nieruchomości, refinansowanie zobowiązań itp. Wśród kredytów możemy wyróżnić inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym, deweloperskie i wielu innych. Banki udzielając kredytu mogą jednak wymagać zabezpieczeń. Konieczność zabezpieczenia oraz jego forma będzie zależeć od wielu czynników tj. kwota finansowania, okres, staż firmy na rynku, branża itp.

3) Inwestorzy Prywatni

Pojedynczy aniołowie biznesu czy grupy kapitałowe, mogą być istotnym źródłem finansowania dla startupów i firm w fazie rozwoju. Inwestorzy ci często przynoszą nie tylko kapitał, lecz także doświadczenie i sieć kontaktów. Jest to niewątpliwie ogromna wartość dodana w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Warto jednak zauważyć, że związane są z tym częściową utrata kontroli nad firmą i konieczność podziału zysków.

4) Giełda Papierów Wartościowych

Publiczna emisja akcji na giełdzie papierów wartościowych to kolejny sposób pozyskiwania kapitału. Firmy, które decydują się na IPO (Initial Public Offering), pozyskują środki od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zamian za udziały w spółce. To jednak zobowiązuje firmę do większej przejrzystości i spełniania wymogów rynku kapitałowego.

5) Pożyczki Rządowe i Dotacje

Instytucje publiczne często oferują przedsiębiorstwom pożyczki preferencyjne lub dotacje w celu wsparcia rozwoju gospodarczego. Te formy finansowania są często dostępne dla firm działających w określonych sektorach, a także w ramach programów innowacyjnych.

6) Leasing

Leasing to forma finansowania, która umożliwia firmom korzystanie z aktywów, takich jak sprzęt czy pojazdy, bez konieczności ich pełnego zakupu. Firma płaci okresowe raty za korzystanie z danego środka trwałego, co pozwala uniknąć dużego wydatku na początku. Leasing jest atrakcyjny zwłaszcza dla firm, które chcą regularnie aktualizować swoje aktywa.

7) Faktoring

Faktoring to rozwiązanie finansowe, w którym firma sprzedaje swoje zobowiązania finansowe (faktury) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową płatność. To skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej i ograniczenie ryzyka związanego z opóźnionym wpływem płatności.

8) Finansowanie Pozabankowe

W ostatnich latach finansowanie pozabankowe stało się coraz bardziej popularne. Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Platformy fintech oferujące pożyczki online, crowdfunding czy peer-to-peer lending to alternatywne źródła finansowania, które mogą być dostępne szybko i bez konieczności korzystania z tradycyjnych instytucji finansowych.

Podsumowanie

Jak widać dostępnych opcji finansowania dla firm jest wiele. Pamiętać należy aby wybrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do konkretnych potrzeb i sytuacji firmy. Kluczowe jest świadome podejście. Uwzględnienie zarówno korzyści, jak i potencjalnego ryzyko związanego z daną formą finansowania. Jedynie właściwie dobrane źródło finansowania może stać się motorem napędowym dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do artykułów, w których szerzej omawiamy poszczególne rozwiązania. Pomogą Ci one w wyborze optymalnego finansowania dla Twojej firmy.

Kredyt inwestycyjny

https://dibrenta.pl/kredyt-inwestycyjny/

Faktoring - podstawowe informacje

https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

Faktoring - w jakich sytuacjach może być lepszą opcją od kredytu obrotowego

https://dibrenta.pl/w-jakich-sytuacjach-faktoring-bedzie-lepszy-od-kredytu-obrotowego/

Faktoring - efektywne narzędzie w procesie zarządzania płynnością finansową

Jednym z fundamentów efektywnego funkcjonowania biznesu jest płynność finansowa. Każdy racjonalnie myślący przedsiębiorca wie, że w tym obszarze nie można iść na żadne kompromisy. Coraz bardziej popularnym narzędziem finansowym w kontekście zarządzania płynnością jest Faktoring. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak działa faktoring, oraz dlaczego może być kluczowym elementem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.


Jak działa Faktoring?

Faktoring to usługa, w ramach której przedsiębiorstwo przekazuje wystawione przez siebie faktury do zewnętrznej instytucji finansowej (tzw. Faktor). W zamian otrzymuje na swoje konto gotówkę (zazwyczaj w wysokości od 70% do 90% wartości faktury). Faktor przejmuje natomiast na siebie odpowiedzialność za dalsze odzyskiwanie środków od klientów tegoż przedsiębiorstwa. W momencie otrzymania całej kwoty przelewa resztę faktury (pomniejszonej o swoją prowizje) na jego konto.


Etapy procesu faktoringowego

Firma wysyła towar lub świadczy usługę, wystawiając jednocześnie fakturę na określoną kwotę.

Firma przekazuje fakturę faktorowi, uzyskując jednocześnie natychmiastowe środki na swoim koncie.

Faktor przejmuje obowiązek odzyskiwania płatności od klienta firmy. W momencie uregulowania faktury przez klienta, firma otrzymuje pozostałą część kwoty, pomniejszoną o opłaty faktoringowe.


Rodzaje Faktoringu

1) Pełny (bez regresu)

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczonym termin płatności na gotówkę z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta na firmę faktoringową.

2) Niepełny (z regresem)

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę.

3) Jawny

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę i powiadomienie o cesji kontrahenta.

4) Cichy

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę, bez informowania o tym kontrahenta.

5) Krajowy

Dotyczy transakcji na terenie jednego kraju. Faktoring krajowy obejmuje transakcje między przedsiębiorstwami działającymi w obrębie jednego państwa.

6) Międzynarodowy

Stosowany w przypadku transakcji międzynarodowych, gdzie przedsiębiorstwo współpracuje z klientami lub dostawcami z różnych krajów. W przypadku faktoringu międzynarodowego, faktor uwzględnia specyficzne ryzyka związane z transakcjami zagranicznymi.

7) Importowy/Eksportowy

Faktoring importowy obejmuje transakcje związane z zakupem towarów lub usług z zagranicy, podczas gdy faktoring eksportowy dotyczy transakcji, w których przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi na rynki zagraniczne.

8) Odwrócony

Finansowanie faktur zakupowych za produkty, dobra, czy usługi potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy.


Zalety Faktoringu

Faktoring eliminuje czekanie na regulowanie faktur przez klientów. Dzięki natychmiastowemu uzyskaniu gotówki, firma zyskuje elastyczność finansową i szybszą reakcję na bieżące potrzeby.

Faktor, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, pomaga zminimalizować straty związane z niewypłacalnością klientów. To istotne wsparcie dla firm działających w branżach o zmiennych warunkach rynkowych.

Outsourcing procesu odzyskiwania płatności do doświadczonego faktora pozwala firmie skoncentrować się na jej rdzennej działalności. Faktor skutecznie zarządza procesem inkasa, poprawiając jednocześnie efektywność i skracając cykle płatności.

Faktoring nie jest formą zadłużenia. Gotówka uzyskiwana z faktoringu to środki własne, nie obciążające zatem bilansu zadłużeniem. Ma to duże znaczenie w sytuacji kiedy planujemy w najbliższej przyszłości zaciągnąć np. kredyt inwestycyjny i ważna jest dla nas jak najwyższa zdolność kredytowa.


Podsumowanie

Korzystanie z faktoringu to nic innego jak inwestycja w płynność finansową firmy. Pozwala on na bieżące zarządzanie gotówką, zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności, oraz skoncentrowanie się na rozwoju biznesu. Dla przedsiębiorców, którzy szukają efektywnych rozwiązań, faktoring stanowi ciekawy element strategii finansowej. Często jest on alternatywą dla kredytu obrotowego. Na przykład w sytuacji kiedy z pewnych przyczyn przedsiębiorca nie może takiego kredytu otrzymać.

Jeśli interesuje Cię tematyka płynności finansowej zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów z tego obszaru:

Masz pytania? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

Odpowiadamy, wyjaśniamy, konsultujemy – zapraszamy na spotkanie, by dowiedzieć się więcej o swoich możliwościach finansowych.
Kontakt
Di Brenta
Business & Finance
Ul. Upalna 88 lok. 3
Białystok 15-668

Szybki kontakt:
E-mail: biuro@dibrenta.pl
Telefon: +48 535 425 877
Polityka prywatnościRegulaminRODO
Copyright © 
2024
 Di Brenta.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Branding, projekt strony i realizacja: 
WayBetter
crossmenu