Kredyt obrotowy to jedno z rozwiązań, dzięki któremu możesz znacznie poprawić płynność finansową. Daje Ci elastyczność i umożliwia skuteczne zarządzanie przepływem gotówki.

Płynność finansowa jest jednym z fundamentów biznesu. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszym blogu. Twoja firma może być rentowna - "księgowo" bowiem wykazujesz dochód. Jeśli jednak na koncie nie masz środków finansowych to jesteś na prostej drodze do poważnych problemów (opóźnień w płatnościach, problemów z dostawcami czy nawet kłopotów z zachowaniem stabilności na rynku) a nawet bankructwa. Bez dostępu do pieniędzy nie jesteś więc w stanie bezpiecznie prowadzić działalności.

Na rynku możesz spotkać dwa rodzaje kredytu obrotowego - w rachunku bieżącym oraz kredytowym.

1) Kredyt w rachunku bieżącym

Ustalasz z bankiem konkretny limit wydatków (np. 20 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł lub każdą inną mniejszą bądź większą kwotę, która jest uzależniona od Twojej sytuacji finansowej). Sposób wykorzystania środków finansowych jest dowolny. Nie musisz zatem określać na co konkretnie je przeznaczysz. Korzystając z dostępnych środków pieniężnych w w ramach limitu powstaje ujemne saldo na Twoim rachunku. Wpływy na tenże rachunek służą w pierwszej kolejności spłacie zadłużenia.

Kredyt w rachunku bieżącym ma zazwyczaj charakter odnawialny. Oznacza, to że po spłaceniu części lub całości zadłużenia możesz ponownie korzystać z udostępnionej kwoty. Taki kredyt możesz zaciągnąć w banku, w którym posiadasz rachunek lub w każdym innym, pod warunkiem, że takowy rachunek tam otworzysz. Najczęściej banki pobierają prowizję za gotowość do udzielenia kredytu oraz naliczają odsetki od ujemnego salda.

2) Kredyt w rachunku kredytowym

Środki finansowe zostają udostępnione na zupełnie odrębny rachunek. Taki, który jest związany tylko i wyłącznie z obsługą kredytu. Nie wpływają tam płatności od klientów. Spłacać kredyt możesz zatem jednorazowo lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych). Terminy ich płatności najczęściej zostaną dopasowane do specyfiki Twojego biznesu.

Aby go zaciągnąć musisz podpisać z bankiem lub inną instytucją finansową odrębną umowę. Otrzymane z banku pieniądze możesz przeznaczyć na konkretne, zdefiniowane w umowie cele. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest najczęściej nieodnawialny.

1) Prowizja i oprocentowanie

2) Pozostałe opłaty

Kredyt obrotowy jest skutecznym narzędziem jeśli dążysz do utrzymania lub poprawy płynności finansowej oraz skutecznego zarządzania przepływem gotówki. Dzięki niemu możesz zapewnić sobie stabilność operacyjną i elastyczność w działaniu. Warto więc zrozumieć jego istotę i korzyści jakie daje.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że kredyt obrotowy nie jest jedynym sposobem w procesie zarządzania płynnością. Po pierwsze rynek finansowy oferuje wiele innych opcji. Po drugie są też inne metody zapewniające skuteczność. O tym co będzie najkorzystniejsze w Twojej sytuacji powinna decydować rzetelna analiza. Rozważenie wszelkich "za i przeciw". Kredyt może więc ale nie musi być tym czego w danej sytuacji najbardziej potrzebujesz. W Di Brenta Business & Finance zawsze wnikliwie rozmawiamy z klientami zanim zaproponujemy konkretne rozwiązania. Konsultujemy, dopytujemy, dociekamy. To jedyny sposób aby przedstawić dokonać najlepszego wyboru.

Sprawdź w jaki sposób możesz poprawić płynność finansową.

Na blogu poruszaliśmy już tematykę płynności finansowej. Wyjaśnialiśmy jak można ją zdefiniować. Przedstawiliśmy również wskaźniki, niezbędne do oceny i kontroli tego obszaru.

W dzisiejszym artykule podpowiadamy natomiast jak można płynność finansową poprawić (albo utrzymać na obecnym, dobrym poziomie). Zapraszamy do edukacji oraz wdrażania skutecznych działań w swoim biznesie.


Ważnym elementem jest również odpowiednie podejście do procedur:

  1. na blogu będziemy o KPI jeszcze pisać

1) Kredyt obrotowy

2) Faktoring

3) O czym jeszcze należy pamiętać?

Zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów z obszaru płynności finansowej

W poprzednim artykule na naszym blogu przedstawiliśmy podstawowe informacje na temat poszczególnych wariantów leasingu. Opisaliśmy zalety i wady każdej opcji. Dziś przedstawimy konkretne wskazówki, dzięki którym łatwiej dokonasz optymalnego wyboru.

Leasing operacyjny czy finansowy? Oto jest pytanie.

Wybór między leasingiem finansowym a operacyjnym zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji firmy. W skrócie możemy stwierdzić, że:

Zalety

Leasing operacyjny pozwala na łatwiejszą wymianę przedmiotu na nowszy lub dostosowanie do zmieniających się potrzeb firmy.

Wady

Jeśli nie korzystasz z opcji wykupy nie stajesz się właścicielem przedmiotu. Prowadzi to do utraty możliwości amortyzacji kosztów oraz utrudnia analizę bilansową.

W dłuższej perspektywie czasowej może być on droższy niż leasing finansowy.

Zalety

Po zakończeniu umowy leasingowej, tzn. z chwilą wpłacenia ostatniej raty, stajesz się właścicielem przedmiotu, co może być korzystne z punktu widzenia bilansu i wartości firmy.

W przypadku leasingu finansowego możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych i uwzględniać je w kosztach prowadzonej działalności. Prowadzi to do korzystnych konsekwencji podatkowych. Co więcej masz możliwość dokonania przyspieszonej, jednorazowej amortyzacji. W takiej sytuacji znacznie obniżasz podatek dochodowy w danym roku (pamiętaj jednak, że nie możesz tego zrobić w przypadku leasingowania samochodu osobowego). 

Istnieje możliwość dostosowania umowy leasingowej do potrzeb firmy (np. indywidualna stawka amortyzacji), co pozwala na elastyczne zarządzanie finansami i aktywami.

Masz możliwość zastosowania stawki innej niż 23%. Ma to niebagatelne znacznie jeśli przedmiot leasingu jest objęty np. 8% podatkiem. W leasingu operacyjnym do każdej raty zostałby doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Znacznie podniosłoby to zatem koszt. W wariancie leasingu finansowego taka sytuacja nie ma miejsca.

Wady

Koniecznym jest bowiem opłacenie podatku VAT za cały przedmiot leasingu "z góry". Nie ma co ukrywać, że może być w niektórych sytuacjach to duże obciążenie finansowe.

Jesteś odpowiedzialny za większość kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem leasingowanego przedmiotu.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że leasing operacyjny jest lepszy niż finansowy lub na odwrót. Wszystko zależy bowiem od specyficznych potrzeb i możliwości Twojego biznesu. Wyboru zawsze należy dokonać na podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów. W kolejnym artykule pokażemy sytuacje, w których dany rodzaj leasingu będzie uzasadniony. Mamy nadzieje, że ułatwi Ci to podjęcie optymalnej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobiście w siedzibie naszej firmy. Oferujemy bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców podczas, których omawiamy wszelkie wyzwania z jakimi mierzą się w kontekście finansowania biznesu.

Ostatnio na blogu pisaliśmy o różnych rozwiązaniach finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Jak pewnie zauważyłaś/eś jest ich dużo. Absolutnie kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy. Nie o pierwsze lepsze rozwiązanie, które ktoś Ci zaproponuje tutaj chodzi. Należy wybrać takie, które będzie ściśle dopasowane do Twojej firmy i celów jakie chcesz osiągnąć.

Dziś przechodzimy do konkretów. Pokazujemy w jakich sytuacjach faktoring może być lepszy niż kredyt obrotowy. Wskazówki odnośnie wyboru innych rozwiązań będziemy przedstawiać w kolejnych artykułach.

Faktoring czy kredyt? Oto jest pytanie

Poniżej przedstawiamy 5 solidnych argumentów, które według nas świadczą o tym, że warto zainteresować się faktoringiem

Faktoring pozwala uzyskać natychmiastową gotówkę poprzez zbycie swoich faktur. Idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz szybkiego przepływu środków.

Faktoring to nie kredyt – nie zaciągasz nowego długu. Sprzedajesz swoje faktury, co oznacza, że nie ma potrzeby spłacania zobowiązań.

Faktoring daje dostęp do gotówki na podstawie wiarygodności twoich klientów, co zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Faktoring opiera się na wartości twoich faktur i solidności twoich klientów, więc nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

To faktor zajmuje się odzyskiwaniem należności, co pozwala skoncentrować się na rozwoju biznesu.


Jeśli potrzebujesz informacji czym dokładnie jest faktoring, jakie daje korzyści, jakie są jego rodzaje, zapraszamy do przeczytania artykułu

https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

Jakie opcje oferuje rynek?

W dzisiejszym artykule omówimy kilka głównych źródeł finansowania dla firm. Przeanalizujemy ich wady, zalety oraz najważniejsze aspekty. Każdy z przedstawionych sposobów finansowania jest lub będzie omawiamy szerzej w odrębnych materiałach edukacyjnych. Skupimy się w nich na przekazaniu informacji, które ułatwią Ci wybór optymalnego źródła. Teraz skupimy się jednak na podstawach.

1) Kapitał Własny

Własny kapitał firmy to fundamentalne źródło finansowania. Składa się z wkładu właścicieli oraz zysków z działalności. Kapitał własny daje Ci elastyczność, ale równocześnie, w niektórych przypadkach zwiększa biznesowe ryzyko.

2) Kredyt Bankowy

Jest jednym z najbardziej popularnych źródeł finansowania. Umożliwia rozwój działalności, zakup sprzętu, nieruchomości, refinansowanie zobowiązań itp. Wśród kredytów możemy wyróżnić inwestycyjne, obrotowe, deweloperskie i wielu innych. Cel niektórych kredytów musi być jasno sprecyzowany, innych może być dowolny.

Banki udzielając kredytu mogą jednak wymagać zabezpieczeń. Konieczność zabezpieczenia oraz jego forma (np. hipoteka, weksel, poręcznie itp.) będzie zależeć od wielu czynników tj. kwota finansowania, okres, staż firmy na rynku, branża itp. Czas analizy bywa długi i wymaga przygotowania wielu dokumentów.

3) Inwestorzy Prywatni

Pojedynczy aniołowie biznesu czy grupy kapitałowe, mogą być istotnym źródłem finansowania dla startupów i firm w fazie rozwoju. Inwestorzy ci często przynoszą nie tylko kapitał, lecz także doświadczenie i sieć kontaktów. Jest to niewątpliwie ogromna wartość dodana w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Warto jednak zauważyć, że związane są z tym częściową utrata kontroli nad firmą i konieczność podziału zysków.

4) Giełda Papierów Wartościowych

Publiczna emisja akcji na giełdzie papierów wartościowych to kolejny sposób pozyskiwania kapitału. Firmy, które decydują się na IPO (Initial Public Offering), pozyskują środki od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zamian za udziały w spółce. To jednak zobowiązuje firmę do większej przejrzystości i spełniania wymogów rynku kapitałowego.

5) Pożyczki Rządowe i Dotacje

Instytucje publiczne często oferują przedsiębiorstwom pożyczki preferencyjne lub dotacje w celu wsparcia rozwoju gospodarczego. Te formy finansowania są często dostępne dla firm działających w określonych sektorach, a także w ramach programów innowacyjnych.

6) Leasing

Leasing to forma finansowania, która umożliwia firmom korzystanie z aktywów, takich jak sprzęt czy pojazdy, bez konieczności ich pełnego zakupu. Firma płaci okresowe raty za korzystanie z danego środka trwałego, co pozwala uniknąć dużego wydatku na początku. Leasing jest atrakcyjny zwłaszcza dla firm, które chcą regularnie aktualizować swoje aktywa.

7) Faktoring

Faktoring to rozwiązanie finansowe, w którym firma sprzedaje swoje zobowiązania finansowe (faktury) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową płatność. To skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej i ograniczenie ryzyka związanego z opóźnionym wpływem płatności.

8) Finansowanie Pozabankowe

W ostatnich latach finansowanie pozabankowe stało się coraz bardziej popularne. Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Platformy fintech oferujące pożyczki online, crowdfunding czy peer-to-peer lending to alternatywne źródła finansowania, które mogą być dostępne szybko i bez konieczności korzystania z tradycyjnych instytucji finansowych.

Podsumowanie

Jak widać dostępnych opcji finansowania dla firm jest wiele. Pamiętać należy aby wybrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do konkretnych potrzeb i sytuacji firmy. Kluczowe jest świadome podejście. Uwzględnienie zarówno korzyści, jak i potencjalnego ryzyko związanego z daną formą finansowania. Jedynie właściwie dobrane źródło finansowania może stać się motorem napędowym dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do artykułów, w których szerzej omawiamy poszczególne rozwiązania. Pomogą Ci one w wyborze optymalnego finansowania dla Twojej firmy.

https://dibrenta.pl/kredyt-inwestycyjny/

https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

https://dibrenta.pl/w-jakich-sytuacjach-faktoring-bedzie-lepszy-od-kredytu-obrotowego/

Faktoring - efektywne narzędzie w procesie zarządzania płynnością finansową

Jak działa Faktoring?

Faktoring to usługa, w ramach której przekazujesz wystawione przez siebie faktury do zewnętrznej instytucji finansowej (tzw. Faktor). W zamian otrzymujesz na konto gotówkę (zazwyczaj w wysokości od 70% do 90% wartości faktury). Faktor przejmuje natomiast na siebie odpowiedzialność za dalsze odzyskiwanie środków od klientów tegoż przedsiębiorstwa. W momencie otrzymania całej kwoty przelewa resztę faktury (pomniejszonej o swoją prowizje) Twoje jego konto.

Wysyłasz towar lub świadczysz usługę, wystawiając jednocześnie fakturę na określoną kwotę.


Przekazujesz fakturę faktorowi, uzyskując jednocześnie natychmiastowe środki na swoim koncie.


Faktor przejmuje obowiązek odzyskiwania płatności od Twojego klienta. W momencie uregulowania faktury otrzymujesz pozostałą część kwoty, pomniejszoną o opłaty faktoringowe.

1) Pełny (bez regresu)

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczonym termin płatności na gotówkę z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta na firmę faktoringową.

2) Niepełny (z regresem)

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę.

3) Jawny

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę i powiadomienie o cesji kontrahenta.

4) Cichy

Wymiana faktur sprzedażowych z odroczony termin płatności na gotówkę, bez informowania o tym kontrahenta.

5) Krajowy

Dotyczy transakcji na terenie jednego kraju. Faktoring krajowy obejmuje transakcje między przedsiębiorstwami działającymi w obrębie jednego państwa.

6) Międzynarodowy

Stosowany w przypadku transakcji międzynarodowych, gdzie przedsiębiorstwo współpracuje z klientami lub dostawcami z różnych krajów. W przypadku faktoringu międzynarodowego, faktor uwzględnia specyficzne ryzyka związane z transakcjami zagranicznymi.

7) Importowy/Eksportowy

Faktoring importowy obejmuje transakcje związane z zakupem towarów lub usług z zagranicy, podczas gdy faktoring eksportowy dotyczy transakcji, w których przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi na rynki zagraniczne.

8) Odwrócony

Finansowanie faktur zakupowych za produkty, dobra, czy usługi potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Faktoring eliminuje czekanie na regulowanie faktur przez klientów. Dzięki natychmiastowemu uzyskaniu gotówki, firma zyskuje elastyczność finansową i szybszą reakcję na bieżące potrzeby.

Faktor, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, pomaga zminimalizować straty związane z niewypłacalnością klientów. To istotne wsparcie dla firm działających w branżach o zmiennych warunkach rynkowych.

Outsourcing procesu odzyskiwania płatności do doświadczonego faktora pozwala firmie skoncentrować się na jej rdzennej działalności. Faktor skutecznie zarządza procesem inkasa, poprawiając jednocześnie efektywność i skracając cykle płatności.

Faktoring nie jest formą zadłużenia. Gotówka uzyskiwana z faktoringu to środki własne, nie obciążające zatem bilansu zadłużeniem. Ma to duże znaczenie w sytuacji kiedy planujemy w najbliższej przyszłości zaciągnąć np. kredyt inwestycyjny i ważna jest dla nas jak najwyższa zdolność kredytowa.


Jeśli interesuje Cię tematyka płynności finansowej zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów z tego obszaru:

Jeśli zdecydowałaś/eś się skorzystać z zewnętrznego finansowania aby przyspieszyć rozwój firmy to jednym z rozwiązań, które rozważasz jest prawdopodobnie kredyt inwestycyjny. Jak wskazuje nazwa jego celem jest finansowanie różnego rodzaju potrzeb inwestycyjnych.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w kontekście pozyskania kredytu inwestycyjnego

Jeśli potrzebujesz pomocy w pozyskaniu finansowania dla swojej firmy zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą Finansowania Biznesu

Płynność finansowa to jeden z kluczowych czynników biznesowego sukcesu. Wielu przedsiębiorców doskonale zdają sobie sprawę z tego, że problemy w tym obszarze mogą pogrzebać wszelkie plany o podboju rynku. Zastanawia ich jednak jak kontrolować płynność? Jak ją ocenić? Jakie są sygnały świadczące o pogarszającej się sytuacji?

1) Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia)

Bywa również nazywany wskaźnikiem płynności gotówkowej. Określa czy firma jest w stanie natychmiast uregulować bieżące zobowiązania z posiadanych w przedsiębiorstwie środków pieniężnych (najbardziej płynne aktywa obrotowe).

Wskaźnik płynności natychmiastowej oblicza się dzieląc środki pieniężne przez sumę wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.

Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 0,1-0,2, co wynika z tego, że tylko kapitał zaangażowany w obrocie generuje zysk a gotówka przetrzymywana w kasie nie pracuje dla firmy.

Deficyt środków pieniężnych na koncie nie jest przy tym jednoznaczny z utratą płynności finansowej, bo firma może dobrze zarządzać ściąganiem należności od kontrahentów i w ten sposób zapewniać ciągły przepływ gotówki.


2) Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia)

Określa on możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe). W tym celu, z aktywów obrotowych wyłącza się zapasy materiałów, towarów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych, gdyż ich upłynnienie może być znacznie utrudnione.

Należy od sumy aktywów obrotowych odjąć wszystkie zapasy a pozostałą kwotę podzielić przez sumę zobowiązań krótkoterminowych. Akceptowalna wartość tego parametru oscyluje wokół wartości 1 i oznacza bilansowanie się aktywów i zobowiązań bieżących. Zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy o złej strukturze finansowania działalności. W szczególności może to oznaczać nadmiar środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub niepokojąco wysoki poziom należności. Zbyt niski poziom wartości wskaźnika stanowi sygnał zbliżających się kłopotów finansowych, uniemożliwiając tym samym spłatę bieżących zobowiązań. Natomiast wartość znacznie poniżej 1 może sygnalizować narastające problemy z płynnością. Wskazuje ona wtedy, że głównym elementem majątku obrotowego są zapasy, ze swej natury charakteryzujące się niską płynnością.

Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna być większa lub równa 1,0, co oznacza, że podmiot gospodarczy jest w stanie na czas uregulować bieżące zobowiązania - bez konieczności upłynniania rzeczowych aktywów obrotowych.

Spadek wskaźnika płynności szybkiej poniżej wspomnianej wartości świadczy o utracie przez przedsiębiorstwo płynności finansowej. Zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy natomiast najczęściej o gromadzeniu środków pieniężnych i utrzymywaniu znacznego poziomu należności. To z kolei wskazuje na brak nowych inwestycji w firmie. Co ważne, gdy wartość wskaźnika bieżącej płynności jest wysoka, a wartość wskaźnika płynności szybkiej niska - to w przedsiębiorstwie zalegają wysokie stany zapasów, których utrzymanie generuje niepotrzebne koszty.


3) Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)

Umożliwia ocenę, czy zobowiązania, które ma przedsiębiorstwo mogłyby być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych.

Należy podzielić sumę aktywów obrotowych (bieżących) przez sumę zobowiązań bieżących (krótkoterminowych do 12 miesięcy). Aktywa obrotowe to takie, które można szybko spieniężyć. Zaliczane są do nich:

Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika zawiera się w granicach 1,5-2,0. Czyli kwota aktywów bieżących powinna być około dwa razy większa niż pasywa bieżące. Wtedy można mówić o zachowaniu równowagi finansowej. Niski poziom wskaźnika oznacza, że firma nie posiada zasobów gotówkowych do finansowania bieżących zobowiązań oraz istnieje ryzyko utraty przez nią zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Przedsiębiorstwo w takiej sytuacji musi liczyć się z odmową kredytu ze strony banku. Zbyt wysoki wskaźnik wskazuje, że zbyt wielka część naszych środków ulokowana jest w aktywach obrotowych. Zbyt mała, to z kolei niedobór w aktywach trwałych, co może mieć niekorzystny wpływ na rentowność firmy.

Wskaźnik płynności bieżącej należałoby też porównywać z danymi firmy z wcześniejszego okresu. Rosnąca tendencja wskaźnika bieżącej płynności finansowej świadczy o polepszającej się zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Oznacza także poprawę płynności firmy. Przedsiębiorstwa w takiej sytuacji lepiej wykorzystują posiadany majątek obrotowy, spłacając tym samym zobowiązania bieżące na czas.

Zapraszamy do przeczytania naszych pozostałych artykułów z obszaru płynności finansowej:

Masz pytania? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

Odpowiadamy, wyjaśniamy, konsultujemy – zapraszamy na spotkanie, by dowiedzieć się więcej o swoich możliwościach.
Kontakt
Di Brenta
Business & Finance
Ul. Upalna 88 lok. 3
Białystok 15-668

Szybki kontakt:
E-mail: biuro@dibrenta.pl
Telefon: +48 535 425 877
Polityka prywatnościRegulaminRODO
Copyright © 
2024
 Di Brenta.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Branding, projekt strony i realizacja: 
WayBetter
crossmenu